Kontakt

Send oss en epost: post@hafjellmaskin.no

Daglig leder
Stig Plukkerud
E-post: stig@norgesski.no

Driftssjef
Even Sundberg
924 91 952
Epost: sundberg@norgesski.no

Brøyteansvarlig
Joakim Plukkerud
908 52 895
E-post: joakim@norgesski.no

Prosjektleder fylkesveger
Flemming Rasmussen
917 66 359
E-post: flemming@norgesski.no

Anleggsleder fylkesveger
Even Pålsøygard
454 17 219
E-post: even@norgesski.no

Prosjektleder tomter
Thomas Skjellhaugen
917 66 437
E-post: thomas@hafjellmaskin.no

Vakttelefon brøyting Mosetervegen og tomter: 934 64 649

Vakttelefon fylkesveger: 175

BESTILLING AV GRUS OG PUKK: E-post: post@hafjellmaskin.no

Adresse
Mosetervegen 47
2636 ØYER

Fakturamottak: 72914hafjell@bilaginn.no