Kontakt

Daglig leder
Stig Plukkerud
922 25 020
E-post: stig@norgesski.no

 

Anleggsleder/brøyteansvarlig (Hafjell/Øyer Kommune)
Erik Ørjasæter
976 71 881
E-post: erik@norgesski.no

 

Prosjektleder fylkesveger
Flemming Rasmussen
917 66 359
E-post: flemming@norgesski.no

 

Driftsleder
Henvendelser/prisforespørsel
Thomas Skjellhaugen
917 66 437
E-post:thomas@hafjellmaskin.no

 

Vakttelefon brøyting Hafjell: 934 64 649

Vakttelefon fylkesveger: 966 25 232

 

BESTILLING AV GRUS OG PUKK: E-post: erik@norgesski.no

 

Adresse
Mosetervegen 47
2636 ØYER

Fakturamottak: 72914hafjell@bilaginn. no