Om Hafjell Maskin

Hafjell Maskin AS er et maskinentreprenørfirma i Øyer kommune. Mye av virksomheten er konsentrert til Hafjellområdet og ellers i Sør-Gudbrandsdalen.
Hafjell Maskin AS er en allsidig bedrift som tilbyr tjenester innen et bredt spekter som maskinentreprenør. Vi har lang erfaring med VA-anlegg, vegbygging, tomtegraving og vinterdrift av veger. Vi har oppdrag med helårsdrift av både private, kommunale og fylkeskommunale veger. I tillegg har vi en egen betongavdeling der vi påtar oss store og små jobber. Foruten grunnmurer/plater for hytter og leilighetsbygg har vi også større betongoppdrag som f.eks. høydebasseng. Vi er medeiere i et steinbrudd (Dalan Grus AS) og drifter dette. Fra dette uttaket har vi muligheten til å produsere ulike fraksjoner. I tillegg har vi eget grustak på Tingberg Industriområde i Øyer.
Fra én ansatt i 2003 har vi vokst til 51 medarbeidere, og en årsomsetning på om lag 145 mill.
Vi har en stabil og erfaren stab, ansatte med lang erfaring fra bransjen. De fleste av de ansatte har fagbrev. Vi har siden høsten 2020 hatt ansvar for Driftskontrakt 3412 Sør-Gudbrandsdal. Dette omfatter vegdrift for Innlandet Fylkeskommune og cirka 500 kilometer med veg.
Vi er godkjent lærebedrift og gir på denne måten muligheten for at lærlinger får prøve seg i anleggsbransjen