Våre prosjekter

Les mer om hvordan vi jobber og hva vi kan hjelpe deg med.

Mosetertoppen hytteområde

Infrastruktur med vegbygging, grøfter (VA/kabler), bruer, rulleskiløype,
brøyting/strøing

Sæterberget hytteområde

All infrastruktur, tomter.

Ilsetra.no

Hafjell Alpinanlegg

Komatsu PC210

Tomtegraving

Volvo EC160

Boligområde Tingberg Vest

Øyer kommune VA-anlegg

Snørydding og brøyting

Øyer kommune vinterdrift veger

Volvo EC160

Høydebassenget ovenfor sentrum

Bygging av leilighetsbygg Leve

Volvo EC160

Moseteråsen hytteområde

all infra med tomter

Komatsu PC210

Oppdrag for Statsbygg/INN